کارگاه آموزشی چگونگی برخورداری از حمایت ها و مشوق های صادراتی

شناسه : 2789

کد دوره : TM-33-17

مدت دوره : 4 ساعت

شهریه دوره : 480,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی