سرمایه گذاری در بازار سهام2(تحلیل گری بنیادی)

شناسه : 2797

کد دوره : BI-11-11-2

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی