سرمایه گذاری در بازار سهام5(مهارت های کاربردی)

شناسه : 2800

کد دوره : BI-11-11-5

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی