بررسی صورتهای مالی شرکتهای بورس

شناسه : 2801

کد دوره : BI-11-11-6

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی