انبارداری و مهندسی انبار

شناسه : 2803

کد دوره : PL-11-11

مدت دوره : 20 ساعت

شهریه دوره : 1,400,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی