مدیریت ارتباط با تامین کنندگان

شناسه : 2805

کد دوره : PL-11-13

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی