برنامه ‏ریزی و کنترل تولید

شناسه : 2806

کد دوره : PL-11-14

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی