برنامه ریزی و کنترل موجودی ها با نرم افزار QSB به همراه MRP

شناسه : 2807

کد دوره : PL-11-15

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی