نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای درصورتهای مالی

شناسه : 2848

کد دوره : 0

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 360,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی