اخذ نمایندگی بیمه - سطح 2

شناسه : 2862

کد دوره : IN-01-02

مدت دوره : 140 ساعت

شهریه دوره : 11,900,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : دارنده مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های غیرمرتبط با بیمه فاقد دو سال سابقه کار