دوره مکاتبات، مذاکرات و قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی

شناسه : 3053

کد دوره : 0

مدت دوره : 32 ساعت

شهریه دوره : 6,160,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0