مدیریت تحقیق و توسعه (مقدماتی)

شناسه : 3090

کد دوره : 0

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 6,500,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0