مدیریت تحقیق و توسعه (پیشرفته)

شناسه : 3091

کد دوره : 0

مدت دوره : 48 ساعت

شهریه دوره : 7,800,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0