دوره های آموزشی بهره وری در بنگاه های تولیدی

شناسه : 3122

کد دوره : 0

مدت دوره : 4 ساعت

شهریه دوره : 540,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0