کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

شناسه : 3142

کد دوره : 3818

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 20,625,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0