تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه

شناسه : 3150

کد دوره : 42120030230001

مدت دوره : 185 ساعت

شهریه دوره : 37,000,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح :