جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل

شناسه : 3194

کد دوره : 0

مدت دوره : 80 ساعت

شهریه دوره : 35,000,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح :