عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

e-kids 1

30 ساعت 6,770,000 ریال - 0

e-kids 2

60 ساعت 9,840,000 ریال - 0
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

کاوش کوچولو (7-3)

25 ساعت 5,400,000 ریال - -

دانش کوچولو(8-5)

35 ساعت 6,930,000 ریال - 0

فوتبالیست (13-9)

50 ساعت 10,800,000 ریال - 0

مولتی ربات (11 به بالا)

55 ساعت 12,260,000 ریال - 0

میکرو ربات

70 ساعت 17,010,000 ریال - 0

رباتیک مقدماتی

25 ساعت 4,990,000 ریال - 0

رباتیک متوسط

25 ساعت 5,410,000 ریال - 0

رباتیک پیشرفته

25 ساعت 5,610,000 ریال - 0
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ کودکان

30 ساعت 7,010,000 ریال - 0

برنامه نویسی پیشرفته با اسکرچ کودکان

30 ساعت 8,760,000 ریال - 0

برنامه نویسی مقدماتی نوجوانان

60 ساعت 9,930,000 ریال - 0

برنامه نویسی مقدماتی #C برای نوجوانان

45 ساعت 9,850,000 ریال - 0

برنامه نویسی پیشرفته #C برای نوجوانان

45 ساعت 11,530,000 ریال - 0

برنامه نویسی اندروید مقدماتی

45 ساعت 15,240,000 ریال - 0
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

Photoshop مقدماتی نوجوان

30 ساعت 6,530,000 ریال - 0

Photoshop پیشرفته نوجوان

45 ساعت 7,510,000 ریال - 0
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

عکاسی با موبایل ((ویژه کودکان)

15 ساعت 7,930,000 ریال - 0

عکاسی پایه

24 ساعت 11,530,000 ریال - 0

عکاسی دیجیتال نوجوانان (مقدماتی و پیشرفته)

40 ساعت 19,450,000 ریال - 0

طراحی مقدماتی

20 ساعت 7,530,000 ریال - 0

طراحی پیشرفته

26 ساعت 10,560,000 ریال - 0
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

مبانی اصول طراحی

30 ساعت 8,310,000 ریال - 0

طراحی و متحرک سازی با Flash

45 ساعت 9,500,000 ریال - 0
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

انیمیشن 1

135 ساعت 40,500,000 ریال - 0

انیمیشن 2

150 ساعت 60,000,000 ریال - 0