عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

مبانی بازاریابی و فروش

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تکنیک های مذاکره، زبان بدن، و پیشبرد فروش

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

روانشناسی مهارت فروش

4 ساعت 480,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت ارتباط با مشتری

12 ساعت 840,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

بازاریابی تلفنی

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

بازاریابی و فروش خدمات

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

بازاریابی و مهندسی فروش

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تدوین طرح های بازاریابی و فروش

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت برند و برندینگ

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تحلیل رفتار مصرف کننده

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت استراتژیک بازاریابی

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مشتری یابی و راهکارهای جذب مشتری

9 ساعت 810,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

بیمه عمر (مرکز آموزش بازرگانی)

60 ساعت 5,100,000 ریال 1398 بیمه عمر

مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی

20 ساعت 1,400,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مهارت های برقراری ارتباط موثر

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

قوانین کار و تامین اجتماعی

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

آیین نگارش و مکاتبات اداری

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

آموزش روسای دفتر مدیران

20 ساعت 1,400,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت امور اسناد و بایگانی

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

Excel مقدماتی و پیشرفته

36 ساعت 2,520,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

کاربرد اکسل در گزارشات سازمانی

12 ساعت 840,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تفکر سیستمی در سازمان

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI

40 ساعت 2,800,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

نوآوری، خلاقیت و ایده پردازی در کسب و کار

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

سیستم های مدیریت اطلاعات MIS و هوشمندسازی کسب و کار

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مهارت های مدیریت

40 ساعت 2,800,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت فرایندهای سازمان - استاندارد BPMN2

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تشریح مدل تعالی سازمانی EFQM

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت اثربخش جلسه

3 ساعت 360,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

کارتیمی و راه اندازی کسب و کار

9 ساعت 810,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

دوره مکاتبات، مذاکرات و قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی

32 ساعت 6,160,000 ریال 1399 0

Beginner(1-2)

32 ساعت 6,100,000 ریال 1401 0

Elementary(1-4)

32 ساعت 7,400,000 ریال 1401 0

Pre-Intermediate(1-4)

32 ساعت 7,400,000 ریال 1401 0

Intermediate(1-4)

32 ساعت 7,400,000 ریال 1401 0

Upper-Intermediate(1-4)

32 ساعت 7,400,000 ریال 1401 0

Advanced 1

32 ساعت 8,200,000 ریال 1401 0

A Comprehensive Course on Communication & Language Skills in International Trade

100 ساعت 36,500,000 ریال 1401 0

Effective Negotiations

33 ساعت 11,200,000 ریال 1401 0

Effective Socializing

33 ساعت 11,200,000 ریال 1401 0

Effective Telephoning

33 ساعت 11,200,000 ریال 1401 0

Effective Presentations

33 ساعت 11,200,000 ریال 1401 0

Effective Meetings

33 ساعت 11,200,000 ریال 1401 0

Busines Correspondence in Practice

33 ساعت 11,200,000 ریال 1401 0
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

کارگزاری بیمه

40 ساعت 6,000,000 ریال 1399 0

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ویژه بانکداری

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

امکان سنجی فنی، مالی، اقتصادی طرح ها

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

کاربرد نرم افزار اکسل در مباحث پولی و بانکی

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اصول بازاریابی و فروش خدمات بانکی و مالی

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

CRM در بانکها و بانکداری

12 ساعت 840,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت شکایت مشتریان بانکی

16 ساعت 1,120,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

مدیریت تحقیق و توسعه (مقدماتی)

40 ساعت 6,500,000 ریال 1399 0

مدیریت تحقیق و توسعه (پیشرفته)

48 ساعت 7,800,000 ریال 1399 0

مدیریت تحقیق و توسعه(R&D)-32 ساعت

32 ساعت 9,370,000 ریال 1402 0
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

16 ساعت 720,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای درصورتهای مالی

8 ساعت 360,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

کاربرد اکسل در حسابداری

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

40 ساعت 2,800,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

ارزیابی طرح های اقتصادی با نرم افزار COMFAR

30 ساعت 2,100,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استاندارهای سازمان حسابرسی ایران

24 ساعت 1,680,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اصول و فنون قیمت گذاری

8 ساعت 720,000 ریال - ویژه مرکز آموزش بازرگانی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

انبارداری و مهندسی انبار

20 ساعت 1,400,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت زنجیره تامین

16 ساعت 1,120,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت ارتباط با تامین کنندگان

16 ساعت 1,120,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

برنامه ‏ریزی و کنترل تولید

24 ساعت 1,680,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

برنامه ریزی و کنترل موجودی ها با نرم افزار QSB به همراه MRP

24 ساعت 1,680,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

16 ساعت 1,120,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

تحلیل تکنیکال بورس کاربردی

24 ساعت 34,620,000 ریال 1402 0

ارز دیجیتال

68 ساعت 98,500,000 ریال 1402 0

دوره جامع سرمایه گذاری در بازار سهام

120 ساعت 8,400,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

سرمایه گذاری در بازار سهام1(مفاهیم اولیه وشیوه معاملات)

24 ساعت 1,680,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

سرمایه گذاری در بازار سهام2(تحلیل گری بنیادی)

24 ساعت 1,680,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

سرمایه گذاری در بازار سهام3(تحلیل گری تکنیکال)

24 ساعت 1,680,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

سرمایه گذاری در بازار سهام4(تحلیل گری روانی/معامله گری)

24 ساعت 1,680,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

سرمایه گذاری در بازار سهام5(مهارت های کاربردی)

24 ساعت 1,680,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

بررسی صورتهای مالی شرکتهای بورس

24 ساعت 1,680,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

بیت کوین و خرید و فروش ارز در بازار مجازی

32 ساعت 2,240,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اخذ نمایندگی بیمه - سطح 1

160 ساعت 13,600,000 ریال 1398 دارنده مدرک دیپلم یا فوق دیپلم فاقد سه سال سابقه کار

اخذ نمایندگی بیمه - سطح 2

140 ساعت 11,900,000 ریال 1398 دارنده مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های غیرمرتبط با بیمه فاقد دو سال سابقه کار

اخذ نمایندگی بیمه - سطح 3

120 ساعت 10,200,000 ریال 1398 دارنده مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های مرتبط با بیمه شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق فاقد یک سال سابقه کار
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

کارگاه نبرد و شکار در بازار سهام

4 ساعت 480,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

کارگاه سیستم سرمایه گذاری در بورس

8 ساعت 720,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

عوامل موثر بر اقتصاد و بازار سهام در سال 98

8 ساعت 720,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

بیت کوین و کریپتوکارنسی ها، دریچه ای جدید در دنیای تجارت

4 ساعت 480,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

آشنایی با مقررات مقابله با دامپینگ در تجارت بین الملل(آنتی دامپینگ)

4 ساعت 480,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

تکنیکهای متقاعد سازی

7 ساعت 630,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

ابعاد حقوقی استارت آپ ها

8 ساعت 720,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

کارگاه آموزشی چگونگی برخورداری از حمایت ها و مشوق های صادراتی

4 ساعت 480,000 ریال 1398 ویژه مرکز آموزش بازرگانی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار(HSE) (ویژه کارگران)

8 ساعت 1,880,000 ریال 1402 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار (HSE)(ویژه کارفرمایان)

20 ساعت 4,700,000 ریال 1402 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

آموزش عمومی ایمنی (HSE) (ویژه مسئولین ایمنی)

40 ساعت 9,400,000 ریال 1402 ویژه مرکز آموزش بازرگانی

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(تخصصی)-ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها

16 ساعت 4,030,000 ریال 1402 ویژه مرکز آموزش بازرگانی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

دوره های آموزشی بهره وری اصناف

4 ساعت 540,000 ریال 1399 0

دوره های آموزشی بهره وری در بنگاه های تولیدی

4 ساعت 540,000 ریال 1399 0

جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل

80 ساعت 35,000,000 ریال 1400

بازآموزی R&D (تمدیدی ها)

24 ساعت 5,620,000 ریال 1401

R&D

32 ساعت 7,490,000 ریال 1401